Posted by: Kovács Péter | October 2, 2009

Újabb egyetemmel szövetkezett az IBM (2006. szeptember)

Régi cikk, szintén az SSME-hez kapcsolódóan. Forrás: SG.hu

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kara és az IBM Magyarország kutatási együttműködésben.

Szeptember 21-én került sor a Faipari Mérnöki Kar felújított épületének ünnepélyes átadására. A 2006/2007-es tanév kezdetére PPP beruházás keretében újították fel a most átadásra kerülő korszerű informatikai oktatást és kutatást lehetővé tevő épületet. Amint a korábban technikumként működő épület véglegesen az egyetem tulajdonába került, egy négyhónapos, intenzív felújítás keretében az oktatás és kutatás céljainak megfelelően teljesen átalakították. Az épület ma már eleget tesz a mozgáskorlátozottak akadálymentes közlekedését előíró követelményeknek is. Az informatikai oktatásban ez az épület lesz a meghatározó létesítmény, itt kapnak helyet az IBM-mel történő együttműködést szolgáló laboratóriumok és tantermek is.

Az IBM-nél rendkívül izgalmasnak tartják azt a kutatást, amely a szolgáltatóipar lehetséges szerepét vizsgálja a fenntartható fejlődésben. A kutatás Nyugat-Magyarországi Egyetem berkein belül készül, az informatikai cég pedig pénzügyi támogatást nyújt a kutatás elkészülése érdekében. A szolgáltatóipar kutatása egészen fiatal tudományág. Az IBM az SSME (Services Sciences, Management and Engineering) program keretében már évek óta elősegíti, hogy olyan alkalmazott tudományok kutatásai kaphassanak zöld utat, amelyeknek a gazdasági életben is komoly pozitív hatásai lehetnek.

Az IBM stratégiájának része, hogy kutatási együttműködést kössön olyan felsőoktatási intézményekkel, amelyek a gazdaság, és ennélfogva az egész ország érdekében szeretnének fontos kutatásokat elvégezni. Ennek a stratégiának egy újabb állomása a most megkötött megállapodás.

“Fiatal, ambiciózus felsőoktatási intézménynek tartjuk a Nyugat-Magyarországi Egyetemet, amely meggyőződésünk szerint sokra hivatott. Az egyetem stratégiai szempontból is fontos helyen van, az egész régió számára kiemelt jelentőségű, hogy a szolgáltatásiparral kapcsolatban végzett kutatásai eredményesek legyenek” -mondta Paál Péter, az IBM Magyarország vezérigazgatója. Suhajda Attila, az IBM Magyarország kormányzati programok igazgatója rámutatott, hogy a régióban egyelőre alacsony a potenciál a szolgáltatások területén, ezen a helyzeten kell mielőbb változtatni. “A világgazdaság is a szolgáltatóipar felé mozdult el. Ma már nem az IT hajtja a gazdaságot, hanem a szolgáltatóipar, és az ebből következő komplex kihívásokra jött létre ez a fiatal tudományág, amit az IBM jó szívvel támogat” -magyarázza az együttműködés okait Suhajda Attila.

A szolgáltatóipar alatt nem csupán a kisebb magánszolgáltató cégeket értjük; ide tartoznak akár a kórházak, önkormányzatok is, amelyek elsődleges érdeke, hogy professzionális, felkészült és magas színvonalú szolgáltatást nyújtsanak ügyfeleiknek. “Ehhez speciális szaktudás kell, amelynek nincs még kialakult, megfelelő oktatása sem a felsőoktatásban, sem a felnőttképzésben. A mostani kutatási együttműködéstől azt is várjuk, hogy ebben a fontos, nyugat-magyarországi régióban megfelelő szakember gárda nőjön fel az évek folyamán” -osztja meg várakozásait az IBM kormányzati programok igazgatója.

A kutatás fókuszában a fenntartható fejlődés áll, az egyetem kutatói azt vizsgálják, hogyan lehet a szolgáltatásiparon keresztül minél teljesebb körű környezetbarát, környezettudatos megoldásokat alkalmazni, akár az önkormányzatok, akár a kisebb szolgáltató cégek részéről. “A kutatás eredményei konkrét gazdasági hatással is járhatnak, ha a régióba tudják vonzani a külföldi, vagy akár belföldi befektetőket. A fenntarthatóság kivívásához megfelelő szakember gárdát is ki kell nevelni, ez az egyetem elsődleges feladata” -vallja Suhajda Attila.

“Az épület átadása jelentős esemény a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karának életében, és különleges szerepet tölt be az informatikai oktatás fejlesztésében, továbbfejlődésében” -mondta el Dr. Molnár Sándor egyetemi tanár, a Kar dékánja. Dr. Faragó Sándor egyetemi tanár, rektor kiemelte, hogy az oktatási feltételek jelentős fejlődése mellett különösen értékes az a kapcsolat, ami az IBM Magyarország és a soproni informatikai oktatás között kialakult. A 2006-ban kapott kutatási megbízás ugyanis messze túlmutat az informatikán, és a fenntarthatóság és informatika gondolatának központba helyezésével széles együttműködés lehetőségét teremti meg a “Zöld Egyetem” nagyszámú kutatási és oktatási területe, valamint az informatikai alkalmazások között.

Az egyetemen 2002-ben indult el az ötéves informatikai képzés, ennek keretében a hallgatók egy évet a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karán töltenek el. “Akik eddig felkerültek, mindnyájan megállták a helyüket a Műszaki Egyetemen is” -osztja meg tapasztalatait Dr. Jereb László, egyetemi tanár. 2005-ben, a bolognai folyamatnak megfelelően elindult a lineáris kétfokozatú oktatás első lépcsője, az alapképzés (BSc) is, amelyben hallgatók már a teljes oktatást Sopronban kapják meg. 2006-ban száznál több jelentkezőből 36 hallgatót tudtak felvenni, így az informatikai képzésben jelenleg résztvevők száma már eléri a 120-at.

“Az IBM nem csak a képzés egyes tantárgyainak, a laborok fejlesztésében vállalt szerepet, hanem kutatási megbízásával módot teremtett arra is, hogy a felsőéves hallgatók – a Hallgatói Fejlesztőlabor és önálló laboratóriumi munkák keretében – több területen is közvetlenül részt vehessenek a kutatás-fejlesztési munkákban” -vázolta fel az együttműködés kereteit az Informatikai Intézet igazgatója. 2006-tól mind az oktatás, mind a kutatás területén jelen van az IBM is, a vállalat támogatja a szolgáltatástudomány, a fenntarthatóság és az informatika összekapcsolására irányuló kutatásokat, tanulmányokat, és konkrét célként szerepel egy IBM technológiára alapozott “fenntarthatósági portál” létrehozása is.

Walter Dezső, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere hangsúlyozta, hogy a város vezetése a 2002-es indulás óta támogatja az informatikai oktatást, mivel meg van győződve arról, hogy a tudásalapú iparágak, és ezen belül az informatika erősödése jelentheti Sopronban és környezetében azt a fejlődési irányt, amely összhangot teremthet a város hagyományos történelmi és turisztikai értékeinek megőrzése, és gazdasági fejlődése között.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: