Posted by: Kovács Péter | October 29, 2009

A válság nyertesei vagyunk

Forrás: INDEX.hu

A hazai nagyvállalatok felső vezetői úgy gondolják, cégük nyertesen kerülhet ki a válságból. Az addig vezető út azonban meglehetősen rögös, a költségtudatosan vezetett vállalatoknak van erre nagyobb esélyük – derült ki a CEMI (Central European Management Intelligence) elemzéséből.

A felmérésbe bevont több mint félszáz nagyvállalati vállalatvezető közel fele azt mondta, érez a válság miatt egszisztenciális kockázatot. Ennek ellenére a társaságok 96 százaléka arra számít, hogy nyertesen kerülhet ki a válságból. Ennek érdekében számos döntést hoztak, ilyen a folyamatos hatékonyságjavítás és innovatív megoldások használata, emellett stabil pénzügyi hátteret, a jelenlegi helyzetnek megfelelő termékportfoliót igyekszik kidolgozni a felmérésben részt vevő 52 vállalat vezetője (a cégek együttes éves árbevétele meghaladja a 3000 milliárd forintot).

„Közismert, hogy az egyik legfontosabb versenytényező a legtöbb iparág magyar piacán mindig is az ár volt, majd ezt követte a minőség. A válság azonban ezt a rendet is felborította: ma már első helyen a működés finanszírozásának képessége szerepel, majd ezt követi az ár, s a minőség az iparágak nagy részében a lista legvégére szorult” – mondta Vadas László, a CEMI partnere. Vagy, ahogy a kutatásban részt vevő egyik vállalatvezető nyilatkozott: „akinek vannak tartalékai, az versenyelőnyben van, mert a fizetési határidők módosításával előnyt tud elérni a vevőknél, valamint a szállítóknál.”

A válaszadó nagyvállalatok döntő többsége által alkalmazott likviditásjavító intézkedések valóban elsősorban rövidtávon alkalmasak a stabilabb pénzügyi háttér megteremtésére, azonban az így megszerezett haladékot érdemes már most a hosszú távú működés újragondolására fordítani. Ellenkező esetben a piac újbóli beindulásával a megszerzett előnyből versenyhátrány is lehet. A választ adó vállalatvezetők kétharmadának előrelátását példázza, hogy nem halasztják el beruházásaikat, sőt egyes válaszadók még a termeléshez közvetlenül nem kapcsolódó beruházásokat sem tolták ki túlságosan az időben.

„A válság által teremtett új helyzetek kihasználásának kulcsa abban rejlik, hogy mennyire gyorsan tudott egy társaság reagálni az új körülményekre. A válaszreakciók azonban nem minden esetben rejtenek népszerű megoldásokat: így például a rövid távú célokat segítheti egy régóta halogatott leépítés, vagy a bérek, és juttatások racionalizálása. Ezzel szemben hosszú távon, éppen a nehezebb pénzügyi helyzetbe került cégek felvásárlása jelenthet egy új esélyt a válságot lehetőségként tekintő társaság számára – érzékeltetett néhány lehetőséget Vadas László. A válság azonban egyben kényszerítő erő is lehet, olyan döntések meghozatalára kényszeríti a menedzsmentet, amely döntéseket talán már régen meg kellett volna hoznia.”

A fentiek mellett a válaszadók többsége tervez felvásárlást fél-egy éven belül, és sok esetben nem feltétlenül a közvetlen piacszerzés, hanem egy termék, vagy a piacra már bevezetett brand, esetleg egy értékes menedzsment megszerzése a cél. Érdemes azonban az ilyen jellegű döntések előkészítését minél hamarabb megkezdeni, a lehetséges célpontokat feltérképezni, hiszen ami az egyik társaságnak lehetőség, az a versenytárs számára is az.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: